ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ ပထမဆံုးေသာ ငါးလုပ္ငန္း နွင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဳဴေရး သိပၸံဘြဲ႔၂၀၁၈ ခု ဒီဇင္ဘာ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္။

  • July 15, 2018
  • MYSAP

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္ (၁၄) ရန္ကုန္။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑သည္ နွစ္စဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိေနျပီး ျပည္သူမ်ား အာဟာရျပည့္ဝေရး ၊ ဝင္ေငြ နွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေသာ နိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးသည့္ က႑ ျကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံျခားသို့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၇၁၁ တန္ဖိုးရွိ ငါး လုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၆၀ဝဝဝ တင္ပို့ နိုင္ခဲ့ကာ နွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပို့ကုန္စံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရသည္ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအလားအလာမ်ားေျကာင့္ နိုင္ငံ့ဦးစားေပး အျဖစ္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသလို ငါးလုပ္ငန္းအထူးျပု ကြ်မ္းက်င္သူ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ ၊ ငါးသယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ နွင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိုးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္း တကၠသိုလ္ ထူေထာင္ နိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

“ေရသတၱဝါေမြးျမဳေရး နွင့္ ငါးထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားလာျခင္းနွင့္အတူ ထုတ္လုပ္သူေတြ ေဈးကြက္ျဖန္႔ခ်ီသူေတြ ကအဆင့္ ျမင့္နည္းပညာေတြ အသံုးခ်နိုင္တဲ့ အထူးျပုကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ အလြန္လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ ငံေတြ နဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးမွာ ျမန္မာနိုင္ငံကအတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ေနာက္က် ေနပါေသးတယ္။ Can Tho University၊ Vietnam National Academy of Agriculture ၊ Asian Institute of Technology (AIT) စတဲ့ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းတကၠသိုလ္ေတြကေန ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘြဲ့ျကို ၊ ဘြဲ့လြန္ သင္တန္း ေတြဖြင့္လွစ္ ေနပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန အေနနဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာငါးလုပ္ငန္းတကၠသိုလ္ တစ္ခု ေပၚထြက္လာဖို့ ေပၚ ေပါက္ေရး ျကိုးစားေနစဉ္ကာလအတြင္း ၎ဘာသာရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ B.Sc. (Fisheries and Aquaculture) ဘြဲ့ေပး အပ္နိုင္ေရးအတြက္ ယခုပညာသင္နွစ္မွစျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပထမနွစ္ ေက်ာင္းသားေတြ ပညာသင္ယူနိုင္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ညွြန္ျကားေရး မႉးခ်ဳပ္ က ေျပာျကား ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ နွင့္ ဂ်ာမနီအစိုးရတို့မွာ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ့ျဖိုး ေရး စီမံကိန္း(MYSAP) သည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ၊ အာဟာရျမင့္မားေရး နွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလား အလာမ်ားကို အေလးထားျပီး ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑ဍ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေစရန္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနနွင့္ GIZ တို့မွ ပူးေပါင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤသို့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးဆိုင္ရာ ပညာေရး ၊ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

“တကၠသိုလ္အဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴဳေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုး တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာဖို့ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြ ကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သတၱေဗဒဌာန ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို့ နဲ့အတူ ျမန္မာ ေရသတၱဝါ ေမြးျမူေရးက႑ ဖြံ့ျဖိုးေရး စီမံကိန္း(MYSAP) က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္း နွင့္ ေရသတၱဝါ ေမြးျမူေရးဆိုင္ရာ သိပၸံဘြဲ နဲ့ မဟာ သိပၸံဘြဲ့ ဖြင့္လွစ္နိုင္ဖို့အတြက္ MYSAP ကေန ကူညီပံ့ပိုး လ်က္ရွိ ပါတယ္” ဟု ျမန္မာေရ သတၱဝါ ေမြးျမူေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ့ျဖိုးေရး စီမံကိန္း (MYSAP) အျကီးအကဲ Peter Buri က ေျပာျကားပါသည္။

“ေရသတၱဝါေမြးျမဳေရး နွင့္ ငါးလုပ္ငန္း စီမံခန့္ခြဲေရး ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာေတြ နဲ့အတူ လက္ေတြ့သင္ျကားမႈေတြ ေပါင္းစပ္ ျပီး လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ဖို့ အတြက္ B.Sc. Fisheries and Aquaculture သိပၸံဘြဲ့ သင္ရိုးကို စီမံေရး ဆြဲထားပါတယ္။ ဇီဝေဗဒ အနည္းဆံုး ၇၅ မွတ္ ၊ အဂၤလိပ္ စာ အနည္းဆံုး ၆၀မွတ္ ရွိျပီး စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၄၂၀ ရ ရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီးသူေတြအေနနဲ့ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကို ေလွ်ာက္ ထားနိုင္ မွာျဖစ္ပါ တယ္” ဟု တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေကလြင္ထြန္း ၊ သတၱေဗဒဌာန ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွ ေျပာၾကားပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ သတၱေဗဒဌာနသည္ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးဆိုင္ရာသိပၸံဘြဲ့ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေက်ာင္းသား ၅၀ ဦးလက္ခံသင္ျကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေရသတၱဝါေမြးျမဳေရး က႑ သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အလားအလာ ေကာင္းသည့္အေလ်ာက္ ဤဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ့ရရွိ ျပီးသူမ်ားသည္ ငါးေမြးျမူေရး မန္ေနဂ်ာ ၊ ငါးေရာဂါေဗဒကြ်မ္းက်င္သူ ၊ ငါးအစာအာဟာရပညာရွင္၊ သဘာဝပတ္ ဝန္း က်င္ နွင့္ ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ငါးပုစြန္သားေဖာက္စခန္း မန္ေနဂ်ာ စေသာအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိနိုင္ပါသည္။

“လက္ေတြသင္ခန္းစာနဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္း အေတြ့အျကံုေတြပို့ခ်ေပးနိုင္ဖို့အတြက္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္းစခန္း ေရသတၱဝါ ေမြးျမဳေရး လုပ္ငန္းသံုး စနစ္ေတြ ဌာနမွာ တပ္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယနွစ္ေက်ာင္း သားေတြ အေနနဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈအေတြ့အျကံုရနိုင္ေစဖို့ ငါး/ပုစြန္ေမြးျမဳေရးကန္၊ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ငါးအစာစက္ရံု ၊ငါးတန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္ကုန္ စက္ရံု၊ ငါးအစာစက္ရံု ၊ငါးသားေဖာက္စခန္း စတဲ့ ေနရာတစ္ခုခုမွာ တစ္လတာ အလုပ္သင္ ဆင္းရမယ့္ အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ေကလြင္ထြန္း မွ သင္ၾကားေရးပံုစံနွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေျပာျကား ပါသည္။