အာဟာရျမင့္မားေသာ ငါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မႈ စနစ္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေလ့လာ

  • December 9, 2017
  • MYSAP

ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဇင္ထူး ၊ ေမြးျမဴေရးဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာလားေဖာ၀ါး၊ ျမန္မာေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မွ အာဟာရဆုိင္ရာ အႀကံေပး Heike Voegler တို႔ဟာ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ငါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

“ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံမွာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ေပါမ်ားတာေၾကာင့္ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္ထုတ္လုပ္ႏို္င္စြမ္းက ကမာၻမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံမွာ ငါးအာဟာရဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ နဲ႔ ငါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ကေမာၻဒီးယား ေက်းရြာတခ်ိဳ႕ ဆီ ကြင္းဆင္းေလ့လာႏို င္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပိုမိုရရွိလာဖို႔အတြက္ အာဟာရပါ၀င္မႈျမင့္မားတဲ့ ငါးထုတ္လုပ္မႈကုိ ျမင့္ တင္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနကိုေလ့လာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္” လို႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့တာႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ Heike Voegler က ေျပာပါတယ္။