ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ဧရာဝတီ ၊ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ “ငါးစားခရီးဆက္ ဘဝတစ္သက္” အာဟာရပညာေပး ကမ္ပိန္းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္မည္

  • July 3, 2019
  • MYSAP

ရွမ္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ဦးတည္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျခာက္ ‘ငါးစားခရီးဆက္ဘဝတစ္သက္’ အာဟာရပညာေပး ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ ကိုျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (MYSAP) မွ စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအာဟာရပညာေပး ကမ္ပိန္းအား ၂၀၁၉ ဇြန္လတြင္ က်ိဳင္းတုံ၊ ဇူလိုင္လတြင္ ပင္ေလာင္း၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေ႐ႊဘို၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ကေလး၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အမရပူရ ၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ပုသိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ စေသာၿမိဳ႕အသီးသီး ၌က်င္းပသြားပါမည္။

ေရသတၱဝါစားသုံးျခင္းျဖင့္ အာဟာရျမင့္မားေရး ဆိုသည့္ စီမံကိန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေလးခု တြင္ ငါးစားသုံးျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူး ကို ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ေစၿပီး စုံလင္ေသာ အာဟာရ ႏွင့္ တရိစၱာန္မွ ရေသာ အသားဓာတ္ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ပုံ မ်ားကို ပညာေပးတင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ကေလးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာဗီတာမင္ ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္အာဟာရကို ငါးသတၱဝါစားသုံးျခင္းမွ ရရွိသည့္အတြက္ အေရးႀကီးအစားအစာ ျဖစ္ၿပီး ျပည့္ဝတဲ့အာဟာရ မရရွိၾကသည့္ ကေလးငယ္ သုံးပုံတစ္ပုံ နီးပါးရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဟာရျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ငါးသတၱဝါမ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွီေရးသည္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

“MYSAP အေနနဲ႔ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အာဟာရဆိုင္ရာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အာဟာရဆိုင္ရာစိန္ေခၚ မႈ ေလ်ာ့ပါးေတြ ေျဖရွင္းရမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ငါးရွားပါးတဲ့ ေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ ေဘးသင့္လြယ္တဲ့ အုပ္စု ေတြကို အတြက္ တန္ဖိုး သင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္ေတြ လက္လွမ္းမွီေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာ ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရး က႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအႀကီးအကဲ Peter Buri က MYSAP စီမံကိန္းအေၾကာင္းရွင္းျပ ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ငါးကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စားသုံးၾကၿပီး ပုံစံအမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္စားသုံးေသာ ပမာဏ သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးစာသုံးမႈ မွာ ၂၆ ကီလိုဂရမ္မွ ၃၄ ကီလိုဂရမ္ အထိ ရွိပါသည္။ ငါးဘဲျဖဴ ၊ငါးေဒါင္စဥ္း ကဲ့သို႔ေသာ အ႐ြယ္အစားေသးငယ္သည့္ ငါးမ်ား၏အ႐ိုး ၊အသားမ်ားအပါအဝင္ ငါးတစ္ေကာင္ လုံးကို စားသုံးၾကၿပီး ၊ ယင္းမွ ကယ္လ္စီယမ္ ၊ ဗီတာမင္ေအ၊ သံဓါတ္ႏွင့္ ဇင့္ဓာတ္ စေသာ အာဟာရမ်ားျမင့္မားစြာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ငါးတြင္ ပါဝင္ေသာ အဆိုပါ အာဟာရဓာတ္မ်ားသည္ အပင္တြင္ ပါဝင္ေသာ အလားတူ အာဟာရဓာတ္ မ်ားထက္ ပို၍ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွ စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းပို ေကာင္းပါသည္။

ငါးရွားပါးၿပီး အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈျမင့္မားတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလး၊ ဧရာဝတီ နဲ႔ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးေတြက ေဘးသင့္လြယ္ တဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ရည္႐ြယ္ၿပီး တေန႔တာ စားသုံးမႈမွာ တရိစာၦန္မွရတဲ့ အသားဓာတ္ေတြ ရဲ႕ အေရးပါပုံကို အဓိက တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသထြက္ငါးေတြ ျပည္သူေတြ အလြယ္တကူ စားသုံးလာႏိုင္ေအာင္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္သြားမွာပါ ဟု ျမန္မာ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အာဟာရ အႀကံေပး Heike Voegler က အာဟာရပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပိး ေျပာပါသည္။

“ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ အာဟာရဆိုင္ရာသတင္းစကာေတြ ဗဟုသုတေတြကို ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖေရး ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တင္ဆက္ သြား မွာပါ။ ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲေတြ၊ အေမးအေျဖ နဲ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပဇတ္ေတြ နဲ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ တင္ဆက္ဖို႔ စီစဥ္ထား ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။ ငါးစားခရီးဆက္ ဘဝတစ္သက္ အာဟာရ ပညာေပး ကမ္ပိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ိဳင္းတုံ၊ ပုသိမ္၊ ေ႐ႊဘို၊ အမရပူရ၊ ကေလး ၿမိဳ႕မ်ား ၌ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထံ အာဟာရဆိုင္ရာအသိပညာမ်ား တင္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။